om företaget
Yngve Alkman AB bildades 1986. Företaget tillverkar, levererar och monterar specialinredningar i trä, metall och glas till kontor, butiker och offentlig miljö.

Yngve Alkman AB samarbetar med arkitekter och byggföretag samt med företag som tillverkar AV-inredning, belysning, möbler m m.

En standardprodukt som lagerhålles är glasskärmväggen Vision, som ger en ljus, luftig och flexibel inredningslösning för såväl stora som mindre kontorslokaler.


Copyright © 1999-2002 Yngve Alkman AB. All rights reserved.